#ONWEER

Onweer is een krachtig natuurverschijnsel dat gepaard gaat met elektrische ontladingen en hevige atmosferische activiteit. Het kan zowel fascinerend als angstaanjagend zijn. Onweer ontstaat wanneer warme, vochtige lucht snel stijgt en zich vermengt met koude lucht in de atmosfeer, resulterend in onstabiele condities. Hoewel onweer vaak gepaard gaat met donkere wolken, harde wind en regen, brengt het ook diverse gevaren met zich mee.

Een van de grootste gevaren van onweer is bliksem. Bliksemontladingen kunnen met enorme kracht de atmosfeer doorklieven en inslaan op de grond of objecten zoals bomen of gebouwen. Dit brengt aanzienlijk risico met zich mee voor mensen die zich in open gebieden bevinden of zich in de buurt van hoge objecten bevinden. Bliksem kan leiden tot ernstige brandwonden, elektrische schokken en zelfs fatale verwondingen.

Daarnaast kan onweer ook sterke windstoten veroorzaken, die schade aan gebouwen, omgevallen bomen en rondvliegende objecten kunnen veroorzaken. Deze windstoten kunnen gevaarlijk zijn voor zowel mensen als eigendommen. Bovendien kan hevige regenval tijdens onweersbuien leiden tot overstromingen, vooral in gebieden met slechte afwatering. Overstromingen kunnen wegen onbegaanbaar maken, huizen beschadigen en gevaarlijke situaties creëren voor mensen die vast komen te zitten in het water.

Onweer kan ook andere gevolgen hebben, zoals het ontstaan van hagel. Hagelstenen, die worden gevormd door de opwaartse beweging van regendruppels in de wolken, kunnen variëren in grootte en ernstige schade aan voertuigen, gewassen en gebouwen veroorzaken.

Bij het naderen van onweer is het van groot belang om veiligheidsmaatregelen te nemen en binnen te blijven totdat het gevaar voorbij is. Door alert te blijven op weerswaarschuwingen en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, kunnen we de gevaren van onweer minimaliseren en onszelf en anderen beschermen.


Code Groen

Code Groen:

 • Geen significante onweersactiviteit op dit moment

Code Geel 

Code Geel:

 • Verhoogde waakzaamheid vereist.
 • Matige onweersactiviteit wordt verwacht, die enige hinder kunnen veroorzaken.
 • Mogelijk risico op blikseminslagen en lokale stroomstoringen.
 • Kleine kans op wateroverlast
 • Rukwinden zijn mogelijk 

Code Oranje

Code Oranje:

 • Wees voorbereid op aanzienlijke onweersomstandigheden.
 • Ernstige onweersactiviteit wordt verwacht, die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn.
 • Verhoogd risico op zware blikseminslagen, sterke windstoten en lokale overstromingen.
 • Volg het weerbericht (onze website of Facebookpagina)
 • Kleine kans op windverschijnselen (valwinden, windhozen,...)

Code Rood

 • Extreme onweersomstandigheden.
 • Groot gevaar voor schade, letsel of levensbedreigende situaties.
 • Vermijd buitenshuis te zijn of zoek direct een veilige schuilplaats.
 • Mogelijk risico op tornado's, grote hagelstenen en wijdverspreide overstromingen.
 • Volg het weerbericht (onze website of Facebookpagina)
 • Volg de instructies van lokale autoriteiten zorgvuldig 

Code Violet

 • Uitzonderlijke onweersomstandigheden.
 • Levensbedreigende situaties zijn waarschijnlijk.
 • Extreem risico op verwoestende blikseminslagen, zeer zware windstoten en ernstige overstromingen.
 • Extreem weer
 • Volg onmiddellijk de instructies van de autoriteiten op en zoek direct een veilige schuilplaats.* Code Violet is een niet officiële kleurencode en is bij ons in leven geroepen. Sommige andere weerdiensten maken ook gebruiken van deze kleurencode.